groepswerk en individuele begeleiding PGB / WLZ

In 2017 ben ik, John van Esch, gestart met JVE Coaching & Begeleiding. Naast werkzaamheden als begeleider binnen (forensische) GGZ instellingen, vormen van beschermd wonen en instellingen voor jongeren bied ik ambulante begeleiding vanuit een PGB en de WLZ

Locatie

Ik ben werkzaam vanuit Eindhoven en vanuit Heel. Begeleiding kan dan ook geboden worden in Limburg en Oost Brabant

 

John van Esch:

Ik ben een veelzijdige, enthousiaste begeleider met brede ervaring in diverse functies binnen de hulpverlening. Mensen omschrijven mij als een toegankelijk persoon met een kalme uitstraling en voelen zich snel op hun gemak bij mij. In de 15 jaar voorafgaand aan de start van       JVE Coaching & Begeleiding heb ik gewerkt als toezichthouder binnen de verslavingsreclassering, een instelling gericht op de opvang van dak- en thuisloze jongeren, binnen de opvang van daklozen en verslaafden en ben bekend met de methodiek ervarend leren. Om een goede basis te leggen voor het werken binnen de hulpverlening heb ik SPH gestudeerd en ik heb onder andere de post HBO-opleiding Forensische psychiatrie en een training tot survivalinstructeur afgerond. Met veel plezier heb ik binnen verschillende instellingen gewerkt maar om mijn ervaring te verbreden en om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik in 2017 besloten om "eigen baas" te worden. 

Mijn benadering:

Vanuit JVE Coaching & Begeleiding bied ik persoonlijke zorg voor mijn individuele cliënten en voor de cliënten die ik begeleid vanuit instellingen. Mijn begeleiding en coaching kenmerkt zich door:

 • Gericht op het leveren van maatwerk en afgestemd op wensen en behoeften
 • Out of the box
 • Ondernemend
 • Samen werken we aan gestelde doelen
 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Mijn benadering sluit aan bij de krachten van de cliënt en is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden  
 • Actief en enthousiast
 • Respect voor de mens zoals die is
 • Ik ben gericht op het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • We zoeken samen naar de best passende oplossing en naar het vinden van antwoorden op vragen
 • Ik richt me op (kleine) positieve veranderingen
 • Ik werk professioneel samen met andere professionals aan de gestelde hulpvraag

 

Meer weten over mijn begeleiding en coaching? Bel dan naar T. 06-18753915 of stuur een mailtje naar jvesch1971@gmail.com